Welkom bij

de vier notelaars

Wie zijn wij?

Wij zijn een vergunde zorgaanbieder voor volwassenen met een mentale beperking. In onze voorziening is er een aanbod voor mannen en vrouwen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, vergund door het ‘Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap’.

Dit wil zeggen dat wij een permanente opvang bieden op medisch, paramedisch, ortho-, agogisch en sociaal vlak aan mensen die zich niet op eigen krachten in het maatschappelijk leven kunnen bewegen.

Door een kleinschalige woonvorm proberen wij zo veel mogelijk de traditionele gezinsstructuur te benaderen en een optimaal leefmilieu te bekomen. Hiernaast bieden wij in onze ateliers arbeid vervangende activiteiten aan om de vaardigheden van onze bewoners te onderhouden of te ontwikkelen.

DOELGROEP

De doelgroep van vzw De Vier Notelaars zijn volwassenen met een matig tot ernstige, aangeboren of verworven complexe, meervoudige handicap (verstandelijk, sensorisch, met eventuele gedragsproblemen) die daardoor een langdurige en ernstige beperking hebben van hun verstandelijke vermogens.

wat bieden we aan

voor onze bewoners

wONEN
4 leefgroepen van 7-9 bewoners
WERKEN
Persoonsgerichte activiteiten
VRIJE TIJD
binnen en buiten de voorziening

Openstaande vacatures

Wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste collega’s.